LOGO
EN

Rumień guzowaty u dziecka w przebiegu zakażenia Salmonella Enteritidis

Aleksandra Kamińska-Sobczak1,2, Ewelina Karska1, Agata Lange1, Dorota Kardas-Sobantka1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 168–172
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0026
PlumX metrics:
Streszczenie

W pracy omówiony został przypadek rumienia guzowatego (erythema nodosum) u niespełna 2-letniego chłopca diagnozowanego z powodu gorączki oraz zmian skórnych na wyprostnych częściach podudzi. W toku pogłębionego wywiadu oraz rozszerzonej diagnostyki ustalono, że przyczyną objawów było zakażenie Salmonella Enteritidis. Chorobę tę rzadko obserwuje się w populacji dziecięcej, szczególnie przed 2. rokiem życia. Klinicznie objawia się ona występowaniem małych, bolesnych, czerwono-fioletowych guzów podskórnych, zlokalizowanych głównie na kończynach dolnych. W dostępnym piśmiennictwie opisano zaledwie kilka przypadków korelacji rumienia guzowatego ze wskazanym serotypem bakterii Salmonella. Przypomnienie lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej oraz pediatrom podstawowych informacji na temat możliwego przebiegu schorzenia umożliwi wcześniejsze rozpoczęcie diagnostyki różnicowej oraz szybsze wdrożenie prawidłowego leczenia.

Słowa kluczowe
rumień guzowaty, salmonelloza, zapalenie tkanki podskórnej, biegunka

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.