LOGO
EN

Porażenie nerwu twarzowego jako nietypowa postać zespołu szczytu oczodołu

Rafiqahmed Abdulkarim Vasiwala1, Wong Zhen Yu1, Tee Chen Giap1, Ashiya Rafiq1, Irfan Mohamad2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 176–179
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0028
PlumX metrics:
Streszczenie

Przypadki kliniczne zespołu szczytu oczodołu występują rzadko, a choroba najczęściej rozwija się jako powikłanie grzybiczego zapalenia zatok przynosowych, głównie u pacjentów z obniżoną odpornością i nieprawidłowo kontrolowaną cukrzycą. Mukormykoza nosowo-oczodołowa jest rzadkim, oportunistycznym zakażeniem o agresywnym przebiegu, które może mieć skutek śmiertelny. Schorzenie wywoływane jest przez grzyby z rzędu Mucorales. Złożony obraz kliniczny zespołu wierzchołka oczodołu nie tylko stanowi wyzwanie diagnostyczne, ale także wymaga wielodyscyplinarnego podejścia do leczenia. Porażenie nerwu twarzowego jest nietypową postacią zespołu szczytu oczodołu. Przedstawiamy przypadek 64-letniego chorego na cukrzycę, u którego wystąpiły oftalmoplegia i uszkodzenie wzroku związane z porażeniem nerwu twarzowego. Szybka interwencja okulistyczna i otolaryngologiczna z potwierdzeniem rozpoznania badaniami obrazowymi i histologicznymi, a następnie wczesne rozpoczęcie leczenia przeciwgrzybiczego i przeciwdrobnoustrojowego stanowiły integralne elementy zapobiegania kolejnym powikłaniom i ograniczania dalszej zachorowalności i śmiertelności.

Słowa kluczowe
porażenie nerwu twarzowego, zespół szczytu oczodołu, cukrzyca, mukormykoza

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.