LOGO
EN

Ostre zapalenie trzustki w przebiegu zapalenia naczyń związanego z IgA

Anna Fedorczak1,2, Dorota Szałowska-Woźniak1, Krzysztof Zeman1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 164–167
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0025
PlumX metrics:
Streszczenie

Zapalenie naczyń związane z IgA, nazywane również plamicą Schönleina–Henocha, jest najczęstszym układowym zapaleniem naczyń wieku dziecięcego. Proces zapalny dotyczy najczęściej drobnych naczyń krwionośnych skóry, stawów, nerek oraz przewodu pokarmowego, ale w przebiegu choroby mogą zostać zajęte również inne narządy. Ostre zapalenie trzustki jest rzadką manifestacją kliniczną zapalenia naczyń związanego z IgA. W pracy przedstawiono przypadek 12-letniej dziewczynki z objawami skórnymi i brzusznymi, u której w przebiegu zapalenia naczyń związanego z IgA rozpoznano ostre zapalenie trzustki. U pacjentów z zapaleniem naczyń związanym z IgA zgłaszających dolegliwości bólowe ze strony jamy brzusznej należy wziąć pod uwagę możliwość występowania ostrego zapalenia trzustki oraz rozważyć oznaczenie stężeń enzymów trzustkowych.

Słowa kluczowe
ostre zapalenie trzustki, plamica Schönleina–Henocha, zapalenie naczyń związane z IgA, amylaza

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.