LOGO
EN

Możliwości immunomodulacji a częstość zakażeń dróg oddechowych u dzieci

Agnieszka Rustecka, Agata Tomaszewska

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 116–120
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0019
PlumX metrics:
Streszczenie

Częste infekcje dróg oddechowych w populacji pediatrycznej związane są głównie z niedojrzałością układu immunologicznego. Dziecko do 5. roku życia może przebyć do 8 zakażeń dróg oddechowych w ciągu roku. Modulacja układu immunologicznego poprzez eliminację wpływu negatywnych czynników środowiskowych w populacji pediatrycznej ma ograniczoną skuteczność. Dlatego też w niektórych przypadkach istnieje potrzeba farmakologicznej stymulacji mechanizmów odpowiedzi immunologicznej w celu ograniczenia liczby zakażeń. Modulatorami mogą być środki farmakologiczne, witaminy i mikroelementy, probiotyki, preparaty roślinne. Niestety dane naukowe potwierdzające skuteczność wielu spośród tych preparatów są niewystarczające. Wyjątek stanowią preparaty lizatów bakteryjnych, których efekt działania został potwierdzony w dobrze zaprojektowanych badaniach. Lizaty bakteryjne to zabite komórki bakterii lub fragmenty ich organelli. Zawierają w swoim składzie antygeny drobnoustrojów najczęściej spotykanych w patologii dróg oddechowych u ludzi. Efektywność działania lizatu bakteryjnego jest wypadkową dwóch składowych: osobniczej (indywidualna reaktywność immunologiczna pacjenta) oraz zależnej od preparatu (skład, schemat dawkowania). Nie ma dotychczas wiarygodnych badań porównujących skuteczność poszczególnych preparatów. Jednym z najlepiej przebadanych jest preparat zawierający liofilizat OM-85 (BV, Broncho-Vaxom®).

Słowa kluczowe
immunomodulatory, liofilizaty bakteryjne, probiotyki, nawracające zakażenia układu oddechowego

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.