LOGO
EN

Analiza stopnia odżywienia dzieci w wieku 10–13 lat na wybranych terenach województwa śląskiego (Polska) wraz z oceną wiedzy rodziców na temat zasad racjonalnego odżywiania ich dzieci

Paweł Jonczyk1, Magdalena Potempa-Jeziorowska1, Elżbieta Świętochowska2, Marek Kucharzewski1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 132–141
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0022
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel: W niniejszym opracowaniu dokonano analizy stopnia odżywienia dzieci w wieku 10–13 lat mieszkających na wybranych terenach województwa śląskiego (Polska) wraz z oceną wiedzy ich rodziców na temat zasad racjonalnego odżywiania. Materiał i metoda: Badania przeprowadzono w grupie rodziców dzieci w wieku 10–13 lat w wybranych szkołach podstawowych w województwie śląskim. Respondentom rozdano około 1000 autorskich kwestionariuszy w wersji papierowej, zawierających pytania dotyczące danych antropometrycznych dzieci, struktury rodziny oraz zagadnień związanych z wiedzą rodziców na temat odżywiania ich dzieci i ich aktywności fizycznej. Do analizy statystycznej zakwalifikowano 589 kwestionariuszy ankiet. Wyniki: Problem otyłości dotyczył 26,35% badanych dzieci, z kolei nadwagą dotkniętych było 16,44% analizowanej populacji. Stan niedożywienia w badanej grupie dzieci stwierdzono u 21,84% respondentów. Mniej więcej połowa rodziców wie, że zbilansowana dieta dziecka powinna się składać z co najmniej pięciu posiłków na dobę. Jedynie 7% rodziców ma świadomość, jakie jest prawidłowe spożycie mleka i jego przetworów przez dzieci, niespełna 9% – dzienne spożycie warzyw i owoców, ponad 51% – spożycie produktów z grupy mięso–ryby–jaja. Średnio co trzeci rodzic nie wie, jaki jest zalecany udział podstawowych składników odżywczych w dziennym pokryciu zapotrzebowania na energię w diecie dziecka. Ponad połowa ankietowanych rodziców nie orientuje się, jaka jest kaloryczność tłuszczów, węglowodanów, białek, alkoholu etylowego oraz błonnika. Ponad 43,4% respondentów wie, że umiarkowana aktywność fizyczna powinna zajmować dziecku dziennie 30–60 minut. Wnioski: Znajomość podstawowych zasad dotyczących racjonalnego odżywiania i aktywności fizycznej dzieci w wieku 10–13 lat z wybranych terenów województwa śląskiego wśród ich rodziców jest niedostateczna. Rodzice nie mają stosownej wiedzy dotyczącej zalecanych ilości i jakości żywności spożywanej przez ich dzieci. Niezbędne jest wprowadzenie w szkołach podstawowych programów edukacyjnych skierowanych zarówno do uczniów, jak i do ich rodziców.

Słowa kluczowe
zaburzenia stopnia odżywienia dzieci, nadwaga, otyłość, wiedza rodziców, racjonalne odżywianie

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.