LOGO
EN

2021, Vol 17, No 2


Etiologia drgawek gorączkowych – problem nie w pełni poznany
Ewa Grzywna-Rozenek, Małgorzata Barć-Czarnecka, Edyta Machura
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 100–104
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0016

Przyczyny niedrożności górnego odcinka przewodu pokarmowego
Tomasz Kurowski, Bartosz Ostrowski, Marek Hartleb
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 105–110
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0017

Problemy decyzyjne rodziców związane ze szczepieniami. Implikacje dla relacji lekarz–pacjent
Joanna Małgorzata Księska-Koszałka
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 111–115
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0018

Możliwości immunomodulacji a częstość zakażeń dróg oddechowych u dzieci
Agnieszka Rustecka, Agata Tomaszewska
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 116–120
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0019

Przydatność diagnostyki molekularnej w ocenie etiologii, fenotypów klinicznych oraz ryzyka anafilaksji u dzieci
Łukasz Błażowski, Ryszard Kurzawa, Paweł Majak
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 121–131
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0020

Analiza stopnia odżywienia dzieci w wieku 10–13 lat na wybranych terenach województwa śląskiego (Polska) wraz z oceną wiedzy rodziców na temat zasad racjonalnego odżywiania ich dzieci
Paweł Jonczyk, Magdalena Potempa-Jeziorowska, Elżbieta Świętochowska, Marek Kucharzewski
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 132–141
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0022

Wpływ wybranych czynników demograficznych i klinicznych na przebieg leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów – obserwacja długoterminowa
Robert Kruszewski, Bartłomiej Kisiel, Witold Tłustochowicz
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 142–147
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0023

Aseptyczne zapalenie opon mózgowo rdzeniowych u dzieci – zmienność sezonowa i problemy diagnostyczne na podstawie doświadczeń własnych z lat 2017–2018
Kamila Cywińska, Aleksandra Derwich, Magdalena Figlerowicz, Katarzyna Mazur-Melewska
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 148–154
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0024

Anafilaksja pokarmowa u małych dzieci: własne doświadczenia kliniczne w diagnostyce i identyfikacji przyczyn
Oksana Matsyura, Lesya Besh, Lukyanenko Natalia, Taras Gutor, Yaryna Nahurna, Oksana Kovalska, Anna Menshykova
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 155–163
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0021

Ostre zapalenie trzustki w przebiegu zapalenia naczyń związanego z IgA
Anna Fedorczak, Dorota Szałowska-Woźniak, Krzysztof Zeman
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 164–167
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0025

Rumień guzowaty u dziecka w przebiegu zakażenia Salmonella Enteritidis
Aleksandra Kamińska-Sobczak, Ewelina Karska, Agata Lange, Dorota Kardas-Sobantka
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 168–172
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0026

Ziarniniak cholesterolowy zatoki szczękowej: zapomniana jednostka chorobowa
Shalini Ramasamy, Jeyasakthy Saniasiaya, Zainal Azmi Zainal Abidin
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 173–175
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0027

Porażenie nerwu twarzowego jako nietypowa postać zespołu szczytu oczodołu
Rafiqahmed Abdulkarim Vasiwala, Wong Zhen Yu, Tee Chen Giap, Ashiya Rafiq, Irfan Mohamad
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 176–179
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0028

Proliferacyjne zapalenie powięzi jako przyczyna ogromnego, zakażonego polipa choanalnego u 7-letniej dziewczynki
Reuben Abraham Thomas, Ngui Ling Xiu, Shashi Gopalan, Salina Husain
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (2), p. 180–182
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0029

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.