LOGO
EN

Znaczenie i skuteczność diety low-FODMAP w leczeniu zespołu jelita drażliwego

Michalina Mróz1, Emilia Korek2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (4), p. 355–361
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0064
PlumX metrics:
Streszczenie

Zespół jelita drażliwego jest najczęstszą przewlekłą czynnościową chorobą jelit, charakteryzującą się bólem brzucha związanym z wypróżnieniem, któremu towarzyszą zmiany częstości oddawania stolca lub jego wyglądu. Mimo że ma znaczący wpływ na jakość życia pacjenta, nie należy do chorób śmiertelnych. W ostatnim czasie obserwuje się zwiększone zainteresowanie leczeniem żywieniowym zespołu jelita drażliwego, w szczególności dietą ubogą w fermentujące oligo-, di-, monosacharydy i poliole (tzw. FODMAP). Ponieważ węglowodany te łatwo fermentują, są słabo wchłanialne i cechują się wysokim ciśnieniem osmotycznym, mogą wywoływać dolegliwości żołądkowo-jelitowe u osób z zespołem jelita drażliwego. Liczne badania naukowe wykazały, że redukcja FODMAP w diecie znacząco zmniejsza obciążenie osmotyczne oraz produkcję gazów w jelicie cienkim oraz okrężnicy, zapewniając złagodzenie dolegliwości u chorych z zespołem jelita drażliwego. Długoterminowe efekty diety low-FODMAP (o niskiej zawartości FODMAP) nie są znane, w związku z czym restrykcyjne ograniczenie FODMAP w diecie nie jest rekomendowane z powodu ryzyka niedoborów składników odżywczych i potencjalnego szkodliwego działania zmienionej mikrobioty jelitowej. Podsumowując, można stwierdzić, że istnieją silne dowody naukowe potwierdzające skuteczność diety low-FODMAP w leczeniu zespołu jelita drażliwego. Niemniej jednak wymagane są dalsze i bardziej szczegółowe badania w celu zrozumienia potencjalnych skutków długoterminowego ograniczenia spożycia FODMAP.

Słowa kluczowe
zespół jelita drażliwego, dieta low-FODMAP, dolegliwości żołądkowo-jelitowe

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.