LOGO
EN

Zespół Kawasakiego u dzieci z regionu Wielkopolski w dobie pierwszej fali pandemii COVID-19

Katarzyna Mazur-Melewska1*, Anna Mania1*, Paweł Małecki1, Iwona Klimecka2, Alicja Bartkowska-Śniatkowska3, Waldemar Bobkowski4, Marek Niedziela2, Wojciech Służewski1, Magdalena Figlerowicz1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (4), p. 396–403
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0071
PlumX metrics:
Streszczenie

Zespół Kawasakiego stanowi ostry proces chorobowy wywołany przez układowe zapalenie naczyń krwionośnych, który dotyka głównie dzieci poniżej 5. roku życia. W krajach rozwiniętych jest główną przyczyną choroby wieńcowej nabytej w dzieciństwie. Obecnie, w dobie pandemii COVID-19, obserwuje się wzrost częstości występowania zachorowań analogicznych do zespołu Kawasakiego (Kawasaki-like syndrome), najprawdopodobniej związany z zakażeniem SARS-CoV-2. Celem niniejszego badania była analiza częstości występowania i przebiegu zespołu analogicznego do choroby Kawasakiego u dzieci hospitalizowanych na oddziale zakaźnym przeznaczonym do diagnostyki nowego koronawirusa w czasie „pierwszej fali” pandemii COVID-19. W okresie 6 tygodni pandemii chorobę Kawasakiego stwierdzono u 6 dzieci. U 3 pacjentów wywiad dotyczący okresu przed przyjęciem do szpitala wskazywał na kontakt epidemiologiczny z osobą podejrzaną o COVID-19. U 1 chorej z tej grupy potwierdzono badaniami serologicznymi zakażenie SARS-CoV-2 (pacjentka mieszkająca w centrum epidemii). U 3 nie stwierdzono żadnej etiologii bakteryjnej i wirusowej. Wnioski: Na podstawie przeprowadzonej analizy porównującej liczbę zachorowań w okresie „wiosennej fali” pandemii SARS-CoV-2 w stosunku do lat poprzednich stwierdzono zwiększoną zachorowalność na zespół Kawasakiego u dzieci z regionu Wielkopolski, podobną do raportowanej przez lekarzy z różnych krajów Europy. Średni wiek pacjentów z chorobą Kawasakiego był wyższy, niż dotychczas obserwowano. Analiza postaci klinicznych choroby opisanych pacjentów pokazała całe jej spektrum – od niepełnej choroby Kawasakiego, poprzez formy pełnoobjawowe, aż do zespołu wstrząsowego oraz pediatrycznego wieloukładowego zespołu zapalnego. Ocena ryzyka oporności na immunoglobuliny za pomocą skal Kobayashiego i Egamiego nie miała wartości predykcyjnej u pacjentów z chorobą Kawasakiego w okresie COVID-19.

Słowa kluczowe
COVID-19, choroba Kawasakiego, MIS-C, dzieci

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.