LOGO
EN

Stopa płasko-koślawa dziecięca

Ryszard Tomaszewski1,2, Barbara Czasławska1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (4), p. 368–372
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0066
PlumX metrics:
Streszczenie

Stopa płasko-koślawa u dzieci stanowi poważny problem terapeutyczny. W trakcie rozwoju dziecka stopa podlega procesom modyfikacji cech anatomicznych i fizjologicznych. U małych dzieci stopa płasko-koślawa jest wariantem fizjologicznym. Oceny deformacji stopy płasko-koślawej dokonuje się na podstawie badania klinicznego, badania na podoskopie i ewentualnie badania radiologicznego. Dopiero od wieku około 3 lat wymagane jest rozważenie wdrożenia leczenia, początkowo zachowawczego, z zastosowaniem rehabilitacji i ewentualnie wkładek ortopedycznych. Niektórzy pacjenci ze względu na występujące dolegliwości bólowe, szczególnie tyłostopia, wymagają leczenia z wykorzystaniem leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych lub także fizykoterapii. Brak postępu w leczeniu zachowawczym wymaga rozważenia wdrożenia leczenia operacyjnego, które musi być indywidualnie dopasowane do pacjenta. Najczęściej stosowanym zabiegiem jest artroereza stawu skokowo-piętowego, połączona opcjonalnie z wydłużeniem ścięgna Achillesa. W utrwalonych deformacjach lub wrodzonych stopach płasko-koślawych wykonuje się także korygujące zabiegi kostne, połączone najczęściej z procedurami na tkankach miękkich.

Słowa kluczowe
płaskostopie, diagnostyka, leczenie, dzieci

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.