LOGO
EN

Rozszerzanie diety niemowlęcia z wykorzystaniem metody baby-led weaning („bobas lubi wybór”)

Agnieszka Białek-Dratwa1, Monika Soczewka2, Elżbieta Grochowska-Niedworok1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (4), p. 362–367
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0065
PlumX metrics:
Streszczenie

Baby-led weaning (BLW) jest coraz bardziej znaną metodą rozszerzania diety niemowlęcia. W języku polskim często występuje tłumaczenie jej nazwy – „bobas lubi wybór” (BLW). Metoda BLW opiera się na fizycznej gotowości dziecka do samodzielnego jedzenia, z pozytywnym skutkiem w postaci uzupełnienia diety, która dotychczas opierała się na mleku matki lub na mleku modyfikowanym. BLW ma zarówno zalety, jak i wady. Zaletami metody BLW są m.in. sprawienie, że jedzenie staje się dla dziecka swoistą przyjemnością, możliwość spożywania posiłków przez dziecko wspólnie z rodziną i możliwość jedzenia poza domem oraz szansa na poznawanie różnych smaków. Do wad metody BLW zalicza się m.in. nieporządek spowodowany przez dziecko podczas samodzielnego jedzenia oraz możliwość zakrztuszenia. W celu uniknięcia zakrztuszenia nie zaleca się podawania produktów małych i okrągłych, o twardej i gładkiej powierzchni, a także o przekroju w kształcie przypominającym kształt przekroju dróg oddechowych dziecka. W świetle aktualnych zaleceń Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (ESPGHAN) przez pierwsze półrocze życia dziecko powinno być karmione wyłącznie mlekiem matki, a rozszerzanie diety powinno się rozpocząć pomiędzy 17. a 26. tygodniem życia dziecka ze względu na rozwój jego dojrzałości do przyjmowania pokarmów o stałej konsystencji. Rozszerzanie diety dziecka może nastąpić poprzez wykorzystanie samokarmienia dziecka przy użyciu metody BLW lub też przez karmienie dziecka przez osobę dorosłą za pomocą m.in. łyżeczki. O kolejności wprowadzania poszczególnych produktów decydują rodzice. Po ukończeniu roku życia karmienie piersią powinno być kontynuowane tak długo, jak będą tego chcieli matka i dziecko.

Słowa kluczowe
BLW, baby-led weaning, „bobas lubi wybór”, rozszerzanie diety, dieta niemowlęcia

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.