LOGO
EN

Różne oblicza małopłytkowości u dzieci

Marzena Kukla1, Martyna Karoń1, Bartosz Kępka1, Katarzyna Drabko2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (4), p. 409–413
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0073
PlumX metrics:
Streszczenie

Małopłytkowość definiuje się jako obniżenie liczby płytek krwi poniżej 100 tys./μl. Może ona stanowić zaburzenie izolowane lub wpisywać się w obraz kliniczny różnych jednostek chorobowych. W pracy zaprezentowano trzy przypadki dzieci, u których małopłytkowość wystąpiła w przebiegu różnych chorób: 3-miesięczne niemowlę z małopłytkowością w przebiegu zakażenia wirusem cytomegalii; 10-letnia dziewczynka z autoimmunologicznym zespołem limfoproliferacyjnym, u której małopłytkowość zaobserwowano w trakcie ustalania rozpoznania; dziewczynka w 2. roku życia z rozpoznanym później na podstawie biopsji szpiku zespołem mielodysplastycznym. Podejmowany przez autorów temat jest niezwykle istotny z punktu widzenia codziennej praktyki lekarzy rodzinnych i pediatrów, gdyż bardzo ważna jest umiejętność właściwej selekcji pacjentów z małopłytkowością, którzy powinni zostać skierowani do specjalistów w celu poszerzenia diagnostyki.

Słowa kluczowe
małopłytkowość, cytomegalia, zespół mielodysplastyczny, autoimmunologiczny zespół limfoproliferacyjny

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.