LOGO
EN

Nigdy nie łap na wędkę swojego brata: plastikowy haczyk na ryby w przełyku – opis przypadku

Mohd Shaiful Nizam Mamat Nasir, Wan Nur Anis Wan Draman, Sakinah Mohamad, Suzina Sheikh Ab Hamid, Irfan Mohamad

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (4), p. 422–425
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0076
PlumX metrics:
Streszczenie

Połknięcie ciała obcego jest powszechną, a w niektórych przypadkach niebezpieczną sytuacją w populacji pediatrycznej. W zależności od rodzaju, wielkości i umiejscowienia ciała obcego u pacjenta mogą wystąpić różne objawy. Celem pracy jest przestawienie przypadku 4-letniego chłopca z zatrzymaniem niecieniującego ciała obcego w przełyku. Choć ciało obce zostało pominięte w badaniach obrazowych, udało się je skutecznie i bez następczych powikłań usunąć przy użyciu ezofagoskopii endoskopem sztywnym.

Słowa kluczowe
ciało obce, ezofagoskopia, dzieci

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.