LOGO
EN

Nieoczekiwany przypadek ciała obcego w jamie nosowej

Vshakri Ehdam, Suzina Sheikh Ab Hamid

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (4), p. 433–435
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0079
PlumX metrics:
Streszczenie

Ciała obce w jamie nosowej są często odnotowywane w pediatrycznej grupie wiekowej, częściej niż w uchu czy gardle. Typowym objawem obecności ciała obcego w jamie nosowej jest jednostronna wydzielina z nosa o nieprzyjemnym zapachu. Niektóre przypadki przebiegają jednak bezobjawowo i nie są zgłaszane przez świadków zdarzenia – lekarze wykrywają je dopiero podczas rutynowych badań. W tym scenariuszu rozpoznanie stanowi większe wyzwanie, gdy u pacjentów występują również inne schorzenia nosa. W pracy przedstawiono przypadek 6-letniej dziewczynki z rozległym naczyniakiem dziecięcym obejmującym twarz, język, szyję i klatkę piersiową – pacjentka zgłosiła się z rodzicami na rutynowe badanie kontrolne, bez żadnych dolegliwości w obrębie jamy nosowej. W badaniu przedmiotowym ujawniono obecność strupa w okolicy prawego nozdrza wraz z niebieskawym przebarwieniem i przerostem prawej małżowiny nosowej. Początkowo uznano, że jest to objaw rozrostu naczyniaka. Ciało obce w prawej jamie nosowej zostało zauważone przez jednego z rodziców dziewczynki kolejnego dnia, po płukaniu nosa, i zostało pomyślnie usunięte w warunkach klinicznych.

Słowa kluczowe
ciało obce w jamie nosowej, jednostronna wydzielina z nosa, naczyniak dziecięcy

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.