LOGO
EN

Nerwiak osłonkowy (schwannoma) nerwu przeponowego: nietypowa przyczyna niebolesnego guza w obrębie szyi

Nor Rahimah Aini1, Khaw Bee Lian2, Zulkifli Yusof2, Pavitratha Puspanathan3, Irfan Mohamad1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (4), p. 426–429
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0077
PlumX metrics:
Streszczenie

Nerwiak osłonkowy (schwannoma, neurilemmoma) wywodzący się z nerwu przeponowego stanowi stosunkowo rzadki typ nowotworu. W pracy opisano przypadek nerwiaka osłonkowego nerwu przeponowego umiejscowionego w okolicy głowy i szyi u pacjenta, który zgłosił się z niebolesnym obrzękiem w obrębie szyi. Wyniki biopsji aspiracyjnej wskazywały na łagodny nowotwór wywodzący się z osłonki nerwowej. W celu potwierdzenia lokalizacji i typu guza wykonano badanie metodą tomografii komputerowej. Podjęto leczenie polegające na całkowitym wycięciu guza wraz z przyległymi włóknami nerwu. Po zabiegu u pacjenta wystąpiło porażenie prawostronne przepony, które leczono zachowawczo. Pooperacyjne badanie immunohistochemiczne pozwoliło na potwierdzenie rozpoznania nerwiaka osłonkowego komórkowego (schwannoma). Przedstawiony przypadek obrazuje wyzwania związane z diagnostyką i leczeniem nerwiaków osłonkowych umiejscowionych w okolicy szyi.

Słowa kluczowe
neurilemmoma, nowotwory wywodzące się z osłonki nerwowej, nerw przeponowy

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.