LOGO
EN

Meningismus w przebiegu zapalenia naczyń związanego z IgA (plamicą Schönleina–Henocha)

Katarzyna Gmachowska, Katarzyna Makos, Agnieszka Brzozowska, Joanna Jerzyńska

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (4), p. 414–417
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0074
PlumX metrics:
Streszczenie

Zapalenie naczyń związane z IgA to najczęstsze ostre układowe zapalenie naczyń u dzieci. Charakterystycznymi objawami choroby są plamica skórna niezwiązana z trombocytopenią, bóle brzucha o ostrym początku, zapalenie stawów oraz objawy nerkowe, rzadziej objawy neurologiczne. Przebieg choroby jest zazwyczaj łagodny, samoograniczający. Etiologia zapalenia naczyń związanego z IgA pozostaje nieznana, schorzenie prawdopodobnie ma tło autoimmunologiczne. W trakcie choroby stosuje się głównie leczenie objawowe; nie jest znana metoda terapii, która wpływałaby na czas trwania choroby oraz zapobiegałaby nawrotom. W przypadku wystąpienia plamicy skórnej u dziecka zawsze należy wykluczyć sepsę meningokokową. W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku 4-letniego chłopca z zapaleniem naczyń związanym z IgA, w przebiegu którego wystąpiły objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych.

Słowa kluczowe
zapalenie naczyń związane z IgA, meningismus, plamica skórna, dzieci

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.