LOGO
EN

Izolowane porażenie nerwu twarzowego wywołane wewnątrzusznym ukłuciem przez kleszcza – opis przypadku

Thilaga Rajendran, Jeyasakthy Saniasiaya, Yatiee Swany Lahuri, Norhaslinda Binti Abdul Gani

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (4), p. 430–432
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0078
PlumX metrics:
Streszczenie

Liczba przypadków ukąszenia przez kleszcza zgłaszanych do poradni laryngologicznych jest wysoka, choć dokładna przyczyna tego zjawiska pozostaje nieznana. Pacjenci zazwyczaj wracają do zdrowia bez istotnych powikłań miejscowych czy układowych. Porażenie nerwu twarzowego wywołane ukłuciem przez kleszcza jest stosunkowo rzadko opisywane w literaturze. W poniższej pracy przedstawiamy nasze doświadczenia w leczeniu dziecka z izolowanym porażeniem nerwu twarzowego o opóźnionym początku, wywołanym ukłuciem przez kleszcza. Opis przypadku wskazuje na możliwość wystąpienia późnych powikłań ukąszenia w postaci porażenia nerwu, występujących kilka godzin po usunięciu pajęczaka. Ścisła obserwacja pacjenta i świadomość potencjalnych następstw ukąszeń przez kleszcze mają kluczowe znaczenie dla wykrywania potencjalnych oznak neurotoksyczności.

Słowa kluczowe
porażenie nerwu twarzowego, ukąszenie przez kleszcza, wewnątrzuszne ukłucie przez kleszcza, ucho

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.