LOGO
EN

Ciężka hiperkalcemia spowodowana zatruciem witaminą D u 2-letniego chłopca – opis przypadku

Karolina Partyka1, Justyna Frąszczak1, Katarzyna Mazur-Melewska1, Anna Mania1, Magdalena Silska-Dittmar2, Magdalena Figlerowicz1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (4), p. 418–421
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0075
PlumX metrics:
Streszczenie

Celem pracy jest zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo związane z przedawkowaniem witaminy D. Zarówno w piśmiennictwie naukowym, jak i w czasopismach popularnonaukowych opisuje się korzystny efekt działania witaminy D. Nieliczne są natomiast publikacje prezentujące objawy wynikające z jej nadmiernej podaży. Ze względu na łatwą dostępność preparatów zawierających witaminę D jest ona przyjmowana powszechnie bez nadzoru lekarskiego przez dorosłych i dzieci. W pracy przedstawiono przypadek 2-letniego chłopca z zagrażającą życiu hiperkalcemią wynikającą z nadmiernej podaży witaminy D. Chłopiec wymagał przedłużonej hospitalizacji oraz intensywnego leczenia obniżającego stężenie wapnia we krwi, złożonej farmakoterapii i zabiegów hemofiltracji. Po zakończeniu terapii w badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej stwierdzono powiększenie obu nerek oraz utrzymywanie się hiperechogeniczności ich kory. Rekomendacje specjalistów dokładnie określają sposób podawania witaminy D. W dobie internetu można jednak natrafić na opinie sugerujące dawkowanie niezgodne z zaleceniami. Takie postępowanie może mieć bardzo poważne konsekwencje zdrowotne, a w niektórych przypadkach stanowić zagrożenie życia pacjenta.

Słowa kluczowe
witamina D, hiperkalcemia, przedawkowanie witaminy D, hemofiltracja, dziecko

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.