LOGO
EN

Analiza obrazu klinicznego infekcji dróg oddechowych u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej

Aneta Rzepka1, Anna Mania2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (4), p. 382–388
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0069
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel: Celem niniejszej pracy jest analiza obrazu klinicznego zakażeń dróg oddechowych wśród dorosłych pacjentów zgłaszających się do lekarza rodzinnego. Materiał i metody: Analizę przeprowadzono wśród 301 dorosłych pacjentów, którzy zgłosili się do lekarza rodzinnego z powodu infekcji dróg oddechowych. Uwzględniono występujące objawy kliniczne, wiek, ustalone rozpoznanie końcowe, prawdopodobną etiologię, wykonane badania dodatkowe, w tym szybki test Actim® Influenza A&B potwierdzający zakażenie wirusem grypy, zlecone badania radiologiczne, badania laboratoryjne, choroby współistniejące, stosowane leczenie, wykonane szczepienia przeciwko wirusowi grypy, palenie papierosów. Wyniki: Zdecydowanie przeważały infekcje górnych dróg oddechowych (74% pacjentów), w większości były to zakażenia o pierwotnym podłożu wirusowym (62%), które następnie (23%) wymagały zmiany terapii z powodu podejrzenia wtórnego nadkażenia bakteryjnego; w 26% przypadków rozpoznano infekcje dolnych dróg oddechowych. Przeważające objawy, z którymi pacjenci zgłaszali się do lekarza rodzinnego, obejmowały: kaszel, ból gardła, gorączkę, katar, ogólne rozbicie, niedrożność nosa, ból głowy, bóle mięśniowe i chrypkę. Wśród ustalanych rozpoznań dominowało ostre zapalenie gardła (27%); inne diagnozy to: ostre zakażenie górnych dróg oddechowych o mnogim umiejscowieniu (13,6%), ostre zapalenie nosa i gardła – przeziębienie (10%), ropne zapalenie migdałków podniebiennych (11,6%), ostre zapalenie oskrzeli (11%) oraz grypa (11%). Antybiotykoterapię zastosowano u 60% pacjentów z infekcją górnych dróg oddechowych i 68% pacjentów z infekcją dolnych dróg oddechowych. Wnioski: Większość infekcji, z którymi zgłosili się pacjenci, stanowiły zakażenia wirusowe. Częstość występowania ostrych infekcji dróg oddechowych jest największa u pacjentów w starszym wieku oraz wśród pacjentów z przewlekłymi chorobami układu sercowo-naczyniowego, płuc, z cukrzycą i chorobami nowotworowymi. U osób palących częściej niż w pozostałej grupie pacjentów występują infekcje dolnych dróg oddechowych potwierdzone w badaniach dodatkowych. Osoby zaszczepione przeciw wirusowi grypy stanowią niewielki odsetek wśród chorych.

Słowa kluczowe
lekarz rodzinny, infekcja, drogi oddechowe

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.