LOGO
EN

2020, Vol 16, No 1


Postępowanie kliniczne w ostrym zakażeniu dróg oddechowych o ciężkim przebiegu (SARI) w przypadku podejrzenia choroby COVID-19. Wytyczne tymczasowe
World Health Organization
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 9–26
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0003

Praktyczne aspekty postępowania z pacjentem z COVID-19 w placówkach opieki zdrowotnej i w opiece środowiskowej. Wytyczne tymczasowe
World Health Organization
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 27–32
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0004

Contact tracing in the context of COVID-19. Interim guidance
World Health Organization
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 33–39
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0005

Surveillance strategies for COVID-19 human infection. Interim guidance
World Health Organization
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 40–44
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0006

Nagłe zatrzymanie krążenia u dzieci w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Michał Czapla, Ada Holak, Anna Kubica, Piotr Karniej
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 45–48
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0007

Skutki uboczne kontrastów do MRI zawierających gadolin
Ahmed Uosef, Martha Villagran, Jacek Z. Kubiak, Jarek Wosik, Rafik M. Ghobrial, Malgorzata Kloc
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 49–52
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0008

SIBO – co lekarz rodzinny wiedzieć powinien
Bartosz Ostrowski, Michał Kukla
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 53–56
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0009

Znaczenie mikrobiomu i rola probiotyków w prewencji chorób alergicznych
Adam J. Sybilski, Maria Węgrzynek
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 57–61
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0010

Przegląd przydatnych dla lekarzy (także niedermatologów) praktycznych zagadnień związanych ze schorzeniami aparatu paznokciowego
Andrzej Kazimierz Jaworek, Magdalena Jaworek, Adam Zalewski, Magdalena Mazgaj, Ryszard Kurzawa, Anna Wojas-Pelc
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 62–69
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0011

Epidemiologia i skutki zdrowotne syndromu FOMO. Rola lekarzy rodzinnych we wczesnym rozpoznawaniu, leczeniu i profilaktyce syndromu FOMO u nastolatków i młodych dorosłych
Anna Citko, Irena Owsieniuk
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 70–76
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0012

Epidemiologia i przebieg kliniczny ostrego nieżytu żołądkowo-jelitowego w Klinice Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej w 2018 roku
Agata Wawrzyniak, Agnieszka Lipińska-Opałka, Agata Będzichowska, Krystian Szaran, Monika Makowska, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 77–82
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0013

Ocena surowiczego stężenia cynku u często chorujących dzieci z regionu łódzkiego
Mikołaj Gwardys, Ewelina Stępień, Joanna Jerzyńska, Ewa Mospinek, Kamila Pawłowska-Iwanicka, Iwona Stelmach
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 83–86
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0014

Przezklatkowe badanie ultrasonograficzne płuc u dzieci z objawami ostrej infekcji dolnych dróg oddechowych
Marianna Lichosik, Agnieszka Rustecka, Małgorzata Placzyńska, Agata Wawrzyniak, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 87–92
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0015

Zakażenie wirusem odry jako element diagnostyki i różnicowania z innymi chorobami wirusowymi na podstawie opisu przypadków klinicznych
Agata Wawrzyniak, Joanna Graczyk, Paulina Szost, Agnieszka Kosińska, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 93–99
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0016

Gorączka nawrotowa w codziennej praktyce pediatrycznej – prezentacja przypadku 6-letniej dziewczynki z przeglądem piśmiennictwa
Mateusz Kaliszczuk, Karolina Drążek, Małgorzata Stańczyk, Marcin Tkaczyk
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 100–103
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0017

Szesnastoletni chłopiec z silnymi bólami odcinka lędźwiowego kręgosłupa
Marlena Ziemska, Dominika Rykowska, Ernest Kuchar
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 104–106
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0018

Rzadka manifestacja choroby Potta
Chow Xiao Hong, Jeyasakthy Saniasiaya, Iskandar Hailani
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 107–109
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0019

Rzadki przypadek guza typu schwannoma: niezmiennie zagadka diagnostyczna
Satesh Kumaran Ganeson, Jeyasakthy Saniasiaya, Norhaslinda Abdul Gani, Aliza Ahmad, Junalina Jaafar
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 110–112
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0020

Wrodzone zwężenie otworu gruszkowatego nosa: rzadki przypadek leczony z powodzeniem metodą postępowania wyczekującego
Madhusudhan Krishnamoorthy, Norsyamira Aida binti Mohamad Umbaik, Hazama binti Mohamad, Ahmad Hadif Zaidin bin Samsudin
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 113–117
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0021

The use of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in patients with COVID-19. Scientific brief
World Health Organization
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 118–119
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0022

COVID-19 and the use of angiotensin-converting enzyme inhibitors and receptor blockers. Scientific brief
World Health Organization
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 120–121
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0023

“Immunity passports” in the context of COVID-19. Scientific brief
World Health Organization
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 122–123
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0024

Bacille Calmette–Guérin (BCG) vaccination and COVID-19. Scientific brief
World Health Organization
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 124–124
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0025

Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci a COVID-19
Adam J. Sybilski
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 125–126
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0026

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.