LOGO
EN

Dekalog nebulizacji

Adam J. Sybilski1,2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2019, 15 (2), p. 116–119
DOI: 10.15557/PiMR.2019.0019
PlumX metrics:
Streszczenie

Aerozoloterapia to podstawa leczenia chorób układu oddechowego. Skuteczne leczenie astmy, infekcji oraz zapaleń górnych i dolnych dróg oddechowych, przewlekłych chorób płuc nie jest możliwe bez skutecznej terapii inhalacyjnej. Nebulizacja to najstarszy sposób podawania leków drogą wziewną. Efekt kliniczny zależy od kilku elementów, bez których nie można wykonać skutecznej nebulizacji. Spełnienie pewnych warunków (odpowiedni dobór inhalatora, technika wykonania zabiegu, dawkowanie) determinuje powodzenie terapii. W artykule w zwięzły sposób przedstawiono dekalog nebulizacji – zbiór podstawowych zasad, jakimi powinni kierować się lekarze, by ten sposób leczenia chorób dróg oddechowych był skuteczny.

Dekalog nebulizacji:

  1. Nebulizacja to wysoce skuteczna metoda leczenia miejscowego dróg oddechowych.
  2. Na skuteczną nebulizację wpływają cztery elementy: odpowiedni dobór inhalatora wraz z techniką wykonania, cykl oddechowy pacjenta, stopień depozycji leku w płucach i dawkowanie.
  3. Cykl oddechowy jest ważnym elementem skutecznej nebulizacji, który trzeba brać pod uwagę przy dawkowaniu, zwłaszcza u dzieci.
  4. Dobór nebulizatora i technika wykonania zabiegu to kluczowe warunki skuteczności.
  5. Należy zwrócić uwagę na parametry istotne przy wyborze odpowiedniego nebulizatora.
  6. Wielkość cząsteczki i siła wdechu warunkują depozycję w płucach.
  7. Dawka nominalna to nie jest dawka zdeponowana.
  8. Czas nebulizacji powinien być krótki (do 10 minut u dorosłych i 3 minut u dzieci).
  9. Należy stosować najmniejszą skuteczną (!) dawkę leku.
  10. W wyliczaniu dawki i czasu nebulizacji pomocne są kalkulatory i aplikacje.
Słowa kluczowe
nebulizacja, inhalatory, dzieci, zdeponowana dawka leku

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.