LOGO
EN

Rzadki przypadek ciała obcego w jamie nosowej

Mohd Shaiful Nizam Mamat Nasir1,2, Suhaimi Yusof1, Irfan Mohamad2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 337–339
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0042
PlumX metrics:
Streszczenie

Ciała obce w jamie nosowej są częstym zjawiskiem u dzieci i stosunkowo łatwo je usunąć w warunkach ambulatoryjnych. W zależności od rodzaju i umiejscowienia ciała obcego szczególną ostrożność należy zachować wobec baterii lub ciała obcego uwięzionego w nozdrzu. Choć ciało obce można zazwyczaj bezpiecznie usunąć w przychodni, niekiedy konieczne jest zastosowanie znieczulenia, zwłaszcza w przypadku możliwej korozji ciała obcego oraz u pacjentów niewspółpracujących, co ma celu uniknięcie powikłań związanych zarówno z zabiegiem, jak i z samą obecnością ciała obcego. W pracy przedstawiono przypadek 2-letniego chłopca z utrzymującą się od dwóch tygodni obecnością wydzieliny nosowej. W prawym nozdrzu stwierdzono obecność metalowej sprężyny, stanowiącej rzadki rodzaj ciała obcego. Przedmiot z powodzeniem usunięto w warunkach znieczulenia ogólnego, bez powikłań miejscowych.

Słowa kluczowe
ciało obce w jamie nosowej, wydzielina z nosa, metalowa sprężyna

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.