LOGO
EN

Przywrócenie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w nagłym idiopatycznym niedosłuchu czuciowo-nerwowym

Khairunnisak Misron1, Irfan Mohamad2, Rosdan Salim2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 340–345
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0043
PlumX metrics:
Streszczenie

Nagły idiopatyczny niedosłuch czuciowo-nerwowy jest stanem nagłym w otorynolaryngologii. Pomimo częstego występowania badanie i leczenie tego zaburzenia nadal budzą kontrowersje. Jednym z narzędzi diagnostycznych stosowanych u pacjentów z nagłym idiopatycznym niedosłuchem czuciowo-nerwowym jest pomiar słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. Badanie to może jednak dawać wyniki fałszywie dodatnie we wczesnych stadiach choroby, prowadząc w konsekwencji do niepotrzebnych dalszych badań i prób leczenia. W pracy przedstawiono dwa przypadki nagłego idiopatycznego niedosłuchu czuciowo-nerwowego objawiającego się nieprawidłowościami w zapisie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu podczas ostrej fazy choroby. Po zakończeniu leczenia stwierdzono całkowite przywrócenie słuchu w badaniu słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu. Autorzy zalecają wykonywanie tego badania w sposób racjonalny, w szczególności podczas ostrej fazy choroby.

Słowa kluczowe
nagła głuchota idiopatyczna, czuciowo-nerwowa, słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.