LOGO
EN

2018, Vol 14, No 3


Laktoza zawarta w lekach a nietolerancja laktozy – fakty i mity
Zygmunt Zdrojewicz, Kamila Zyskowska, Sylwia Wasiuk
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 261–266
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0027

Wpływ steroidoterapii na układ sercowo-naczyniowy
Anna Otlewska, Grzegorz Szpotowicz, Paweł Hackemer
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 267–270
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0028

Zespół Guillaina–Barrégo – najczęstsza, ale trudna do rozpoznania polineuropatia nabyta
Majka Jaszczura, Małgorzata Morawiecka-Pietrzak, Łukasz Woźny, Bartosz Adamczyk
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 271–276
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0029

Wizualna skala analogowa – proste narzędzie do codziennego monitorowania leczenia alergicznego nieżytu nosa
Adam J. Sybilski
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 277–281
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0030

Postawa ciała a obraz siebie i funkcjonowanie psychospołeczne w okresie adolescencji
Monika Biernat, Monika Bąk-Sosnowska
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 282–285
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0031

Diagnostyka laboratoryjna grypy
Sainjargal Byambasuren, Lidia B. Brydak
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 286–292
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0032

Stan odżywienia i wybrane czynniki ryzyka miażdżycy u młodych osób dorosłych a ich masa urodzeniowa
Beata Kaźmierczak-Pilch, Jadwiga Kaźmierczak, Joanna Frąckiewicz, Anna Obuchowicz
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 293–300
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0033

Porównanie analizy bioimpedancyjnej ze wskaźnikami antropometrycznymi u chorych z nadciśnieniem tętniczym
Paweł Krzesiński, Paweł Rozbicki, Ewelina Pałkowska-Goździk, Małgorzata Banak
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 301–305
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0034

Przydatność szpitalnego zespołu żywieniowego, jako wydzielonej komórki organizacyjnej, w rozpoznawaniu i leczeniu niedożywienia
Cezary Adamiec, Tomasz Nowak, Agnieszka Wołyńska-Szkudlarek, Mariusz Bobula, Arkadiusz Lubas, Przemysław Witek, Przemysław Dyrla
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 306–309
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0035

Przeciwciała anty-Anisakis w ludzkiej krwi pępowinowej
Israel Figueiredo Jr, Mauricio Afonso Vericimo, Sergio Carmona São Clemente, Gerlinde Platais Brasil Teixeira
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 310–313
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0036

Zmiany morfologiczne błony śluzowej u dzieci z przewlekłą chorobą żołądka i dwunastnicy oraz zakażeniem cytotoksycznymi szczepami bakterii Helicobacter pylori
Gennady Mukolayovich Rudenko, Kateryna Vadimovna Khromykh, Marina Olexandrovna Shalamai, Irina Valerianovna Storozhuk, Irina Ivanovna Andrikevich, Igor Mukolayovich Vovchuk
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 314–318
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0037

Żółtakowe zapalenie nerki u dziecka – opis przypadku
Katarzyna Królikowska, Błażej Benka, Joanna Samotyjek, Marianna Lichosik, Katarzyna Jobs
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 319–323
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0038

Blastocytoza u 5-letniego chłopca – opis przypadku
Joanna Pawłowska, Kamila Pawłowska-Iwanicka, Iwona Stelmach
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 324–326
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0039

Guz Potta w przebiegu zapalenia zatok czołowych
Adam Mohamad, Wan Ishlah Leman, Zamzil Amin Asha’ari, Irfan Mohamad
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 327–330
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0040

Zapalenie zatok przynosowych powikłane guzem Potta
Paulina Przybysz, Piotr Hartmann, Teresa Jackowska
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 331–336
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0041

Rzadki przypadek ciała obcego w jamie nosowej
Mohd Shaiful Nizam Mamat Nasir, Suhaimi Yusof, Irfan Mohamad
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 337–339
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0042

Przywrócenie słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu w nagłym idiopatycznym niedosłuchu czuciowo-nerwowym
Khairunnisak Misron, Irfan Mohamad, Rosdan Salim
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 340–345
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0043

Kość kurczaka w oskrzelu dająca objawy odoskrzelowego zapalenia płuc u chłopca z astmą
Nurul Farahiyah Abdullah, Shamina Saramoses, Norzi Gazali, Irfan Mohamad
Pediatr Med Rodz 2018, 14 (3), p. 346–349
DOI: 10.15557/PiMR.2018.0044

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.