LOGO
EN

2017, Vol 13, No 4


Zespół mikrodelecji 22q11.2 jako problem wielodyscyplinarny
Marta Skoczyńska, Izabela Lehman
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (4), p. 439–449
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0047

Diuretyki – zasady stosowania w niewydolności serca
Agata Galas, Paweł Krzesiński, Grzegorz Gielerak
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (4), p. 450–459
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0048

Rola lekarza pierwszego kontaktu we wczesnym rozpoznawaniu zakażeń okołoprotezowych stawów
Jerzy Białecki, Marcin Para, Paweł Bartosz, Wojciech Marczyński
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (4), p. 460–469
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0049

Wady postawy a wady wymowy
Jolanta Jabłońska, Jacek Wilczyński
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (4), p. 470–478
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0050

Niedoczynność tarczycy u dzieci
Renata Karwowska
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (4), p. 479–490
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0051

Diagnostyka nowotworów tarczycy w województwie świętokrzyskim w odniesieniu do regulacji pakietu onkologicznego
Łukasz Fortuna, Michał Chrobot, Stanisław Góźdź, Aldona Kowalska
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (4), p. 491–497
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0052

Dzieci z monosymptomatycznym pierwotnym moczeniem nocnym – charakterystyka profilu klinicznego pacjentów pierwszorazowo zgłaszających się do nefrologa
Anna Krakowska, Michał Maternik, Agnieszka Wosiak, Monika Miklaszewska, Katarzyna Zachwieja, Dariusz Runowski, Anna Jander, Dariusz Ratajczak, Agata Korzeniecka-Kozyrska, Izabela Mader-Wołyńska, Katarzyna Kiliś-Pstrusińska, Marcin Tkaczyk
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (4), p. 498–506
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0053

Wpływ usunięcia migdałków na moczenie nocne u chrapiących dzieci
Marta Kostrzewa, Kamil Faltin, Wiesław Konopka, Jarosław Andrzejewski, Małgorzata Stańczyk, Marcin Tkaczyk
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (4), p. 507–513
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0054

Wybrane czynniki wpływające na masę kostną uczniów łódzkich szkół w wieku 7–10 lat z rozpoznaną otyłością
Anna Łupińska, Danuta Chlebna-Sokół
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (4), p. 514–526
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0055

Ocena sprawności fizycznej dzieci i młodzieży z terenów wiejskich na przykładzie uczniów Zespołu Szkół w Ołdakach
Karolina Dąbrowska, Mateusz Cybulski, Anna Konopka, Elżbieta Krajewska-Kułak
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (4), p. 527–539
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0056

Pierwotny chłoniak anaplastyczny z dużych komórek T – opis przypadku
Magdalena Justyna Kacperska, Jerzy Ogłuszka, Bogusław Olborski
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (4), p. 540–546
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0057

Wyprysk pieniążkowaty u 3-letniego chłopca – opis przypadku
Milena Pogonowska, Katarzyna Dobrowiecka, Jędrzej Przekora, Agata Wawrzyniak, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (4), p. 547–554
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0058

Pentalogia Cantrella – opis przypadku
Iwona Klisowska, Anna Dąbek, Iwona Zborowska, Jadwiga Staniszewska
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (4), p. 555–560
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0059

Od kolczykowania do ostrego uszkodzenia nerek – opis przypadku
Irena Wikiera-Magott, Konstancja Fornalczyk, Danuta Zwolińska
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (4), p. 561–566
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0060

Ropień płuca u immunokompetentnej 4-letniej dziewczynki – opis przypadku
Daniela Podlecka, Beata Jach, Małgorzata Podsiadłowicz-Borzęcka, Iwona Stelmach
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (4), p. 567–571
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0061

Przez ucho do serca pacjenta. Objaw Franka jako czynnik ryzyka choroby naczyń
Krzysztof Pabisiak, Mariusz Bodnar
Pediatr Med Rodz 2017, 13 (4), p. 572–576
DOI: 10.15557/PiMR.2017.0062

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.