LOGO
EN

2016, Vol 12, No 2


Zakażenie RSV a nawrotowość obturacji dróg oddechowych u dzieci
Karolina Kapusta, Małgorzata Sopińska, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (2), p. 118–125
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0010

Melatonina – hormon o plejotropowym działaniu
Maciej Brzęczek, Karina Słonka, Lidia Hyla-Klekot
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (2), p. 127–133
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0011

Nowe spojrzenie na etiopatogenezę młodzieńczej skoliozy idiopatycznej
Maciej Brzęczek, Karina Słonka, Lidia Hyla-Klekot
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (2), p. 134–140
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0012

Angina paciorkowcowa – zasady diagnostyki i leczenia
Marcin Dziekiewicz, Andrzej Radzikowski
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (2), p. 141–149
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0013

Zakażenie wirusem zika – nowe zagrożenie epidemiczne
Dominika Pomorska, Ernest Kuchar
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (2), p. 150–156
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0014

Wpływ omdlenia u młodocianych na stężenie białka tau w surowicy krwi
Lesław Szydłowski, Iwona Matuszek, Ewa Nowakowska, Aleksandra Morka, Bogusław Mazurek, Marek Wites, Joanna Kohut, Halina Jędrzejowska-Szypułka
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (2), p. 157–163
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0015

Kamica układu moczowego u dzieci w wieku 0–3 lata w badaniach własnych z uwzględnieniem współwystępowania wad i zakażeń układu moczowego
Anna Wachnicka-Bąk, Katarzyna Jobs, Anna Jung, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (2), p. 164–170
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0016

Ocena częstości występowania zespołu przerostu bakteryjnego jelita cienkiego u dzieci leczonych immunosupresyjnie z powodu idiopatycznego zespołu nerczycowego
Katarzyna Siniewicz-Luzeńczyk, Marcin Tkaczyk
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (2), p. 171–176
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0017

Analiza stopnia odżywienia i zaburzeń odżywiania oraz charakterystyka przyzwyczajeń żywieniowych i aktywności fizycznej wśród dzieci w wieku 6–13 lat uczęszczających do wybranych szkół podstawowych na terenach wiejskich województw śląskiego i opolskiego
Paweł Jonczyk, Magdalena Potempa, Dariusz Kajdaniuk
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (2), p. 177–193
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0018

Manifestacje stawowe u dzieci w przebiegu zakażenia glistą ludzką i psią – doświadczenia własne
Marta Janicka-Szczepaniak, Joanna Świdrowska, Elżbieta Smolewska
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (2), p. 194–200
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0019

Zespół Mowata–Wilson – opis przypadku
Kamil Faltin, Marta Kostrzewa, Małgorzata Stańczyk, Marcin Tkaczyk
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (2), p. 201–208
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0020

Atypowa postać mukowiscydozy u 14-letniego chłopca
Iwona Stelmach, Katarzyna Bal-Gierańczyk, Marta Szarkowska
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (2), p. 209–213
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0021

Późne rozpoznanie agammaglobulinemii u 8-letniego chłopca
Małgorzata Sopińska, Karolina Kapusta, Edyta Heropolitańska-Pliszka, Anna Jung, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2016, 12 (2), p. 214–219
DOI: 10.15557/PiMR.2016.0022

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.