LOGO
EN

2015, Vol 11, No 1


Astma według raportu GINA 2014
Iwona Grzelewska-Rzymowska, Paweł Górski
Pediatr Med rodz Vol 11 Numer 1, p. 10–29
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0001

Przewlekła choroba nerek w populacjach nieuprzywilejowanych
Guillermo García-García, Vivekanand Jha
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (1), p. 31–37
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0002

Diagnostyka i leczenie raka stercza u mężczyzn w podeszłym wieku
Ryszard Skiba, Tomasz Syryło, Tomasz Ząbkowski
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (1), p. 39–47
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0003

Zakrzepica w chorobie nowotworowej
Tomasz Chojnacki, Piotr Rzepecki
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (1), p. 48–67
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0004

Zakażenie Helicobacter pylori. Diagnostyka i leczenie
Przemysław Dyrla, Jerzy Gil, Stanisław Wojtuń, Karolina Korszun, Ewa Kasińska, Anna Mackiewicz
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (1), p. 68–74
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0005

Babeszjoza człowieka – mało znana choroba odkleszczowa
Patrycja Gajda, Agnieszka Rustecka, Bolesław Kalicki
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (1), p. 75–82
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0006

Terapia zaburzeń lękowych – problem wyboru leku w praktyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Łukasz Święcicki
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (1), p. 85–94
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0007

Czy dzieci, które chrapią, mają wyższe ciśnienie tętnicze od rówieśników?
Małgorzata Stańczyk, Anna Mazurek-Kula, Katarzyna Ostrowska, Piotr Raczyński, Wiesław Konopka, Jarosław Andrzejewski, Marcin Tkaczyk
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (1), p. 95–103
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0008

Antyarytmiczny efekt terapeutyczny wielonienasyconych kwasów tłuszczowych omega-3 zastosowanych w leczeniu arytmii komorowej u 15-letniej pływaczki – opis przypadku
Zbigniew Krenc
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (1), p. 105–111
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0009

Stwardnienie boczne zanikowe – choroba neuronu ruchowego. Prezentacja przypadku
Maja Rubinowicz-Zasada, Aneta Orczyk, Marek Orczyk, Jarosław Pasek
Pediatr Med Rodz 2015, 11 (1), p. 112–118
DOI: 10.15557/PiMR.2015.0010

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.