LOGO
EN

2014, Vol 10, No 2


Nanocząstki w zastosowaniach medycznych – kierunek przyszłości?
Anna Jung
Pediatr Med Rodz 2014, 10 (2), p. 104–110
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0015

Gruźlica u dzieci – od diagnostyki do chemioprofilaktyki i leczenia
Joanna Kosińska, Paweł Górski, Iwona Grzelewska-Rzymowska
Pediatr Med Rodz 2014, 10 (2), p. 111–127
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0016

Czy mamy skuteczny lek w leczeniu bakteryjnych zakażeń górnych dróg oddechowych o mnogiej lokalizacji?
Magdalena Makowska, Adam J. Sybilski
Pediatr Med Rodz 2014, 10 (2), p. 128–136
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0017

Kwas acetylosalicylowy: wczoraj, dziś, jutro
Marina Nikołajewna Dołżenko
Pediatr Med Rodz 2014, 10 (2), p. 137–151
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0018

Oporne nadciśnienie tętnicze jako problem w praktyce klinicznej
Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz
Pediatr Med Rodz 2014, 10 (2), p. 152–162
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0019

Borelioza z Lyme – zasady rozpoznawania i leczenia
Sławomir A. Pancewicz
Pediatr Med Rodz 2014, 10 (2), p. 163–173
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0020

Depresja w praktyce lekarza POZ – diagnostyka i farmakoterapia
Piotr Krawczyk
Pediatr Med Rodz 2014, 10 (2), p. 174–189
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0021

Leczenie chirurgiczne torbieli rzekomych trzustki – doświadczenia własne
Artur Zakościelny, Grzegorz Ćwik, Grzegorz Wallner
Pediatr Med Rodz 2014, 10 (2), p. 190–199
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0022

Rola ultrasonografii w diagnostyce najczęstszych neuropatii obwodowych
Berta Kowalska, Marta Walentowska-Janowicz
Pediatr Med Rodz 2014, 10 (2), p. 200–206
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0023

Obowiązek odbierania oświadczeń od pacjentów przez podmioty wykonujące działalność leczniczą
Mateusz Kamiński
Pediatr Med Rodz 2014, 10 (2), p. 207–212
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0024

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.