LOGO
EN

Dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej. Problemy związane z wprowadzeniem obowiązku

Jakub Rzymowski

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med rodz Vol 10 Numer 1, p. 85–90
DOI: 10.15557/PiMR.2014.0013
PlumX metrics:
Streszczenie

Praca poświęcona jest wprowadzeniu obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Data wejścia w życie obowiązku nie jest znana, jednak samo jego pojawienie się jest bardzo prawdopodobne. Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oznacza, że wszystkie dokumenty medyczne – zarówno zbiorcza dokumentacja medyczna, jak i indywidualna dokumentacja medyczna – sporządzane oraz przechowywane są w postaci dokumentów elektronicznych, czyli plików komputerowych. Istotnym problemem jest zjawisko dokumentów papierowych dołączanych do dokumentacji elektronicznej. W artykule prowadzone są również rozważania nad dopuszczalnością prowadzenia papierowej dokumentacji medycznej po wejściu w życie obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej. Przeanalizowano także przesłanki dopuszczalności prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Słowa kluczowe
dokumentacja medyczna, dokumentacja medyczna w postaci elektronicznej, dokumentacja papierowa, archiwizacja dokumentacji, system teleinformatyczny

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.