LOGO
EN

Zastosowanie liofilizatu drożdżaków (CANDI VAC ) u kobiet z nawracającą kandydozą pochwy i sromu: wyniki badań klinicznych

Vít Unzeitig1,2, Alexandra Stará3, Jiří Dvořák4, Jan Nový5

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 4, p. 404–407
Streszczenie

Problem w przypadku nawracającej kandydozy pochwy i sromu stanowi nie tyle infekcja nowymi drożdżakami, ile skłonność do infekcji drożdżakami pochodzenia endogennego. Pomocna w tym przypadku może być immunomodulacja lizatami z drożdży (CANDIVAC), które – przyjmowane w dawce 10 kapsułek miesięcznie przez okres pół roku – istotnie statystycznie zmniejszyły występowanie nawrotów choroby i intensywność subiektywnie odczuwanych dolegliwości przez pacjentki. Nie istnieje bezpośrednia zależność między ilością drożdżaków w pochwie, stopniem morfotypów bakterii z rodzaju Lactobacillus (ang. lactobacillary grading) a dotkliwością symptomów klinicznych.

Słowa kluczowe
nawracająca kandydoza pochwy i sromu, leczenie immunomodulacyjne, liofilizaty, nawroty kandydozy pochwy i sromu

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.