LOGO
EN

Przewlekła choroba nerek a starzenie się populacji

Marcello Tonelli1, Miguel Riella2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med rodz Vol 9 Numer 4, p. 331–337
Streszczenie

Na całym świecie obserwuje się stały wzrost liczby starszych osób w populacji ogólnej, najszybszy dotyczy krajów o niskim i średnim dochodzie(1). Taka sytuacja demograficzna jest powodem do zadowolenia, ponieważ świadczy o rozwoju socjoekonomicznym i wyższej oczekiwanej długości życia. Jednak starzenie się populacji ma znaczące implikacje dla społeczeństwa, które są widoczne w różnych sferach życia, takich jak ochrona zdrowia, rynek pracy, polityka publiczna, programy socjalne i dynamika rodziny(2). Aby była możliwa efektywna odpowiedź na starzenie się populacji, trzeba wykorzystać szanse, jakie daje taka zmiana, oraz skutecznie walczyć z wyzwaniami, jakie niesie. Przewlekła choroba nerek (PChN) stanowi ważny problem dla ochrony zdrowia publicznego i charakteryzuje się złym stanem zdrowia pacjentów oraz wysokimi kosztami leczenia. PChN zwiększa ryzyko u pacjentów z cukrzycą, nadciśnieniem, chorobami serca i udarem mózgu. Wszystkie te schorzenia są głównymi przyczynami zgonu i niepełnosprawności u starszych pacjentów(3).
Ponieważ PChN częściej występuje u osób w podeszłym wieku, wpływ starzenia się populacji na zdrowie będzie częściowo zależał od reakcji towarzystw nefrologicznych. 13 marca 2014 roku odbędzie się 9. Światowy Dzień Nerek (ŚDN) – coroczna kampania sponsorowana wspólnie przez Międzynarodowe Towarzystwo Nefrologiczne (International Society of Nephrology) i Międzynarodową Federację Fundacji Nefrologicznych (International Federation of Kidney Foundations). Od samego początku, czyli od 2006 roku, ŚDN odnosi sukcesy, podnosząc świadomość zarówno ustawodawców, jak i społeczeństwa na temat znaczenia chorób nerek. Tematem ŚDN w 2014 roku jest „PChN u osób starszych”. Niniejszy artykuł opisuje główne zależności między czynnością nerek, wiekiem, dobrym i złym stanem zdrowia oraz przedstawia wpływ starzenia się populacji na leczenie osób z PChN.

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.