LOGO
EN

Terapia choroby otyłościowej. Przegląd wybranych wytycznych

Marcin Maciej Dereziński1, Krzysztof Przeorski2, Nicola Lisiak2, Zofia Dal Canton2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2023. DOI: 10.15557/PiMR.2023.0027
https://doi.org/10.15557/PiMR.2023.0027
Streszczenie

Leczenie choroby otyłościowej to wyzwanie XXI wieku, jest ona bowiem czynnikiem ryzyka rozwoju innych chorób: nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca czy nowotworów. Diagnozowanie otyłości powinno bazować na pomiarach masy ciała i odniesieniu tejże masy do wzrostu i płci. Prawidłową i zalecaną praktyką są także równoczesne pomiary obwodu talii i bioder. Podstawową metodę leczenia choroby otyłościowej stanowi zmiana stylu życia: zwiększenie aktywności fizycznej i obniżenie kaloryczności spożywanych posiłków. Niestety zmiana nawyków jest trudna, a dla wielu pacjentów – nieosiągalna. Z uwagi na rosnącą chorobowość otyłości w społeczeństwie przegląd wytycznych skierowany jest do lekarzy rodzinnych i innych lekarzy spotykających się w swojej praktyce z pacjentami otyłymi. Wszystkie analizowane rekomendacje kładą nacisk na zapobieganie, wczesne rozpoznawanie i leczenie otyłości. Autorzy wytycznych potwierdzają, że podstawą terapii choroby otyłościowej są zmiany behawioralne i dietetyczne. Podkreślają także rolę prawidłowej komunikacji na linii lekarz–pacjent oraz konieczność leczenia otyłości w zespole złożonym z lekarza, dietetyka i często fizjoterapeuty. Kolejnym filarem terapii choroby otyłościowej jest wprowadzona w ostatnich latach farmakoterapia jako forma leczenia wspomagającego. W artykule dokonano przeglądu wytycznych dotyczących farmakologicznego leczenia otyłości. Autorzy skupiają się na podsumowaniu wskazań do włączenia farmakoterapii, opisie leków wraz z dawkowaniem i celów terapii oraz identyfikacji różnic między poszczególnymi zaleceniami.

Słowa kluczowe
otyłość, terapia otyłości, podstawowa opieka zdrowotna

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.