LOGO
EN

„Wilk w owczej skórze”, czyli jednocześnie występujące nowotwory jamy nosowej

Shalini Ramasamy1, Jeyasakthy Saniasiaya2, Jennifer Lee Peak Hui1, Zainal Azmi Zainal Abidin1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (3), p. 278–280
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0042
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel: Zwrócenie uwagi na możliwość jednoczasowego występowania u pacjentów łagodnych oraz złośliwych nowotworów jamy nosowej. Choć brodawczak odwrócony, zwany także brodawczakiem Schneideriana, jest często występującym, łagodnym nowotworem pochodzenia nabłonkowego rozwijającym się w obszarze jam nosa i zatok przynosowych, może przysparzać otolaryngologom trudności diagnostycznych ze względu na miejscowo agresywny charakter, skłonność do nawrotów i możliwość przemiany złośliwej. Jednocześnie występująca inna zmiana w obrębie jamy nosowej dodatkowo wpływa na złożoność procesu leczenia. Opis przypadku: W pracy przedstawiono nietypowy przypadek równoczesnego występowania brodawczaka odwróconego oraz raka śluzowo-naskórkowego o niskim stopniu zaawansowania. Wstępna biopsja guza umiejscowionego w jamie nosowej pacjenta wskazała na brodawczaka odwróconego. W badaniu histopatologicznym wykonanym po przeprowadzeniu endoskopowej maksillektomii przyśrodkowej stwierdzono jednak obecność zarówno brodawczaka odwróconego, jak i raka śluzowo-naskórkowego o niskim stopniu zaawansowania. Wnioski: Klinicyści powinni mieć świadomość, że u pacjentów z łagodnymi brodawczakami odwróconymi w obrębie jam nosa i zatok przynosowych istnieje możliwość jednoczesnego występowania złośliwego guza w jamie nosowej ‒ tak jak w opisanym przez nas przypadku.

Słowa kluczowe
brodawczak odwrócony jam nosa i zatok przynosowych, rak śluzowo-naskórkowy, endoskopia, resekcja endoskopowa

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.