LOGO
pl en

Infekcja SARS-CoV-2, antykoncepcja hormonalna i zatorowość płucna u 17-letniej pacjentki

Andrzej Szydłowski1, Jacek Kusa2, Krzysztof Kocot2, Katarzyna Gruszczyńska3, Agnieszka Skierska1, Zbigniew Olczak4, Ewa Moric-Janiszewska5, Anna Szydłowska1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 187–191
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0028
Streszczenie

W pracy przedstawiono historię choroby 17-letniej pacjentki, przyjętej na oddział kardiologii dziecięcej w stanie zagrożenia życia, z dusznością, desaturacją krwi do 90% oraz bólem w klatce piersiowej. Pacjentka przechorowała COVID-19 (nie była zaszczepiona), dodatkowo leczyła trądzik lekami estrogenowymi. W tomografii komputerowej klatki piersiowej stwierdzono masywne zmiany zatorowe w tętnicy płucnej i jej gałęziach. Po włączeniu heparyny pod kontrolą czasu kaolinowo-kefalinowego, a następnie warfaryny pod kontrolą międzynarodowego współczynnika znormalizowanego (international normalised ratio, INR) uzyskano regresję zmian, naczynie tętnicze uległo jednak zwężeniu do górnego płata prawego płuca. W czasie cewnikowania serca balonem poszerzono tętnicę i skutecznie ją udrożniono. Kontrolne badanie echokardiograficzne wykazało cofnięcie się zmian, zmniejszyły się wymiary prawego serca oraz ustąpiły cechy nadciśnienia płucnego. Podczas próby wysiłkowej pacjentka osiągnęła stopień wydolności 4. Po 2 miesiącach, ze względu na ochronę radiologiczną, zamiast kontrolnej tomografii komputerowej wykonano rezonans magnetyczny naczyń płucnych, stwierdzając częściowe udrożnienie tętnicy. Obecnie pacjentka nadal zażywa warfarynę (INR 2,5–3,5) i jest w dobrym stanie ogólnym; w przyszłości planuje się wykonanie u chorej scyntygrafii płuc.

Słowa kluczowe
zatorowość płucna, antykoncepcja hormonalna, SARS-CoV-2

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.