LOGO
EN

Olbrzymi guz serca rozpoznany przypadkowo u 6-letniego chłopca z częstoskurczem z szerokimi zespołami QRS

Andrzej Szydłowski1, Jacek Kusa2, Katarzyna Gruszczyńska3, Agnieszka Skierska1, Ewa Moric-Janiszewska4, Zbigniew Olczak5, Anna Szydłowska1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (3), p. 270–273
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0040
PlumX metrics:
Streszczenie

W pracy przedstawiono historię choroby 6-letniego chłopca z częstoskurczem o szerokich zespołach QRS, u którego przypadkowo wykryto guz w sercu. Częstoskurcz wystąpił dwukrotnie w odstępie 10 miesięcy i został szybko przerwany w gabinecie nocnej pomocy medycznej poprzez wykonanie masażu zatoki szyjnej. Wykonano zapis elektrokardiograficzny (EKG), ale z uwagi na jego niską jakość nie nadawał się on do szczegółowej analizy, określono jedynie częstość rytmu na 180/min. Diagnostykę kardiologiczną wykonano w ośrodku referencyjnym. Nie stwierdzono nieprawidłowości w badaniach laboratoryjnych. W badaniu EKG metodą Holtera zarejestrowano jedynie 374 pojedyncze pobudzenia komorowe, natomiast w trakcie rutynowego badania echokardiograficznego uwidoczniono w przegrodzie międzykomorowej bardzo duży guz o wymiarach 4,2 × 3,1 cm, nieutrudniający wewnątrzsercowego przepływu krwi. Obecność guza potwierdzono w rezonansie magnetycznym serca, w którym wysunięto podejrzenie włókniaka. Do leczenia włączono beta-adrenolityk (metoprolol) i zalecono dalszą obserwację kardiologiczną. Chłopiec został wypisany do domu z zaleceniem kontroli za 2 miesiące. Nie zgłosił się na wizytę w terminie, a rodzice poprosili o wydanie pełnej dokumentacji badań obrazowych.

Słowa kluczowe
częstoskurcz, guz serca, echokardiografia, rezonans magnetyczny

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.