LOGO
EN

Przewlekła niedokrwistość u dzieci jako manifestacja chorób przewodu pokarmowego

Milena Wronecka1, Elżbieta Pac-Kożuchowska2, Agnieszka Mroczkowska-Juchkiewicz2, Jakub Wronecki3

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 112–118
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0015
PlumX metrics:
Streszczenie

Niedokrwistość w populacji pediatrycznej jest częstym problemem, z którym stykają się pediatrzy i lekarze rodzinni. Nieleczona może prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, zahamowania rozwoju oraz upośledzenia funkcji poznawczych. Dlatego niezwykle ważne są znalezienie jej przyczyny i wdrożenie właściwego leczenia. Najczęstszą przyczyną niedokrwistości jest niedobór żelaza, dlatego w pierwszej kolejności należy zastosować jego doustną suplementację w odpowiedniej dawce. Anemia może być jednak wtórnym i nierzadko jedynym objawem patologicznych procesów zachodzących w organizmie. Bardzo często towarzyszy ona chorobom przewodu pokarmowego. W ich wyniku dochodzi do zaburzeń wchłaniania pierwiastków krwiotwórczych, utraty krwi przez przewód pokarmowy oraz zaburzeń regulacji gospodarki żelazowej, towarzyszących chorobom przewlekłym. Dlatego po stwierdzeniu niedokrwistości niereagującej na leczenie doustnymi preparatami żelaza należy przeprowadzić wstępną diagnostykę w kierunku chorób przewodu pokarmowego najczęściej występujących w populacji pediatrycznej. Specjalistyczne badania powinny być ukierunkowane na podejrzewaną jednostkę chorobową, umożliwiając jej rozpoznanie. Prawidłowa diagnoza pozwala na włączenie optymalnego leczenia choroby podstawowej, a w jego wyniku – na ustąpienie patologii wywołującej niedokrwistość. Powrót prawidłowych funkcji błony śluzowej jelita wymaga jednak długiego czasu, dlatego często dodatkowo konieczne jest włączenie dożylnych wlewów żelaza, a w wybranych przypadkach przetoczenie koncentratu krwinek czerwonych w celu szybkiej normalizacji parametrów układu czerwonokrwinkowego.

Słowa kluczowe
niedokrwistość, populacja pediatryczna, choroby przewodu pokarmowego

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.