LOGO
pl en

Obrzęk policzka związany z torbielą zastoinową zatoki szczękowej – opis przypadku

Nur Syareena Musa1, Jeyasakthy Saniasiaya2, Norhaslinda Abdul Gani1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 192–194
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0029
Streszczenie

Cel pracy: Celem przedstawionego opisu przypadku jest zwrócenie uwagi na konieczność dokładnego badania podmiotowego i przedmiotowego u pacjentów zgłaszających się z jednostronnym obrzękiem policzka oraz zwiększenie świadomości w zakresie różnych możliwości diagnostycznych i metod postępowania w takich przypadkach. Torbiel zastoinowa zatoki szczękowej jest rzadko występującą, łagodną zmianą torbielowatą, która rozwija się w obrębie zatok przynosowych. Może wywoływać rozmaite objawy, a pacjenci najczęściej zgłaszają się do poradni z objawami uciskowymi, co wynika z umiejscowienia zatoki szczękowej w pobliżu kluczowych struktur anatomicznych, zwłaszcza oczodołu i podstawy czaszki. Opis przypadku: W pracy przedstawiono przypadek mężczyzny w średnim wieku, który zgłosił się do poradni z powodu bezbolesnego jednostronnego obrzęku policzka. W toku diagnostyki ustalono, że jest to torbiel zastoinowa zatoki szczękowej. Wnioski: Objawy torbieli zastoinowej zatoki szczękowej często przypominają objawy towarzyszące zmianom nowotworowym. Dokładna ocena i odpowiednie badania obrazowe pomagają otorynolaryngologom w ustaleniu prawidłowego rozpoznania i szybkim wdrożeniu leczenia.

Słowa kluczowe
torbiel zastoinowa zatoki szczękowej, obrzęk policzka, łagodny guz

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.