LOGO
pl en

Moczenie nocne w przebiegu nadczynności tarczycy – opis przypadku i przegląd literatury

Martyna Bik1, Katarzyna Krzyżak1, Magdalena Mróz1, Hanna Woźny1, Elżbieta Trembecka-Dubel2, Katarzyna Ziora3, Maria Szczepańska3

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 169–174
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0025
Streszczenie

Moczenie nocne jest problemem, który dotyka znacznej liczby dzieci w wieku rozwojowym. Diagnostykę moczenia nocnego należy przeprowadzić, jeśli nie ustępuje ono po ukończeniu 5. roku życia lub gdy starsze dziecko doświadcza nawrotu moczenia nocnego. Niniejsza praca przedstawia opis przypadku 12-letniego chłopca z moczeniem nocnym, którego przyczyną okazała się nadczynność tarczycy. W wielu przypadkach do moczenia nocnego dochodzi w sytuacji, gdy u dziecka występują zaburzenia emocjonalne (np. związane z problemami w szkole czy w rodzinie). Coraz częściej stwierdza się jednak, że są one raczej jego skutkiem niż przyczyną. Obecnie za najczęstsze i najbardziej prawdopodobne przyczyny moczenia nocnego uważa się zbyt dużą ilość moczu oddawanego w godzinach nocnych i/lub zbyt małą pojemność pęcherza moczowego oraz czynnościowe zaburzenia dróg moczowych. Zdarza się jednak, że istota moczenia nocnego ma dodatkowe uwarunkowania i jej określenie nie jest tak oczywiste.

Słowa kluczowe
nadczynność tarczycy, moczenie nocne, dzieci

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.