LOGO
pl en

Koenzym Q10 – przegląd literatury dotyczącej suplementacji w chorobach przewlekłych oraz procesie anti-aging

Paulina Kostrzewska1, Amanda Mandera2, Krystian Nagi3, Anna Pawlikowska4, Ewa Szuster4

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2022, 18 (2), p. 134–138
DOI: 10.15557/PiMR.2022.0019
Streszczenie

Wstęp: Ciągły wzrost liczby ludzi oraz starzenie się populacji stawiają ogromne wyzwania w zakresie utrzymania zdrowia całej populacji świata, której liczebność według prognoz do 2050 roku ma przekroczyć 9 miliardów osób. Chorobom cywilizacyjnym XXI wieku można zapobiegać poprzez redukcję czynników ryzyka oraz odpowiednią profilaktykę, do której należy także suplementacja diety. Cel: Celem pracy było podsumowanie dostępnych danych literaturowych na temat wpływu koenzymu Q10 na przebieg chorób przewlekłych oraz proces starzenia. Materiał i metody: Przegląd piśmiennictwa obejmował bazy PubMed oraz Google Scholar. Uwzględniono w większości artykuły opublikowane po 2012 roku. Omówienie: W przebiegu licznych chorób przewlekłych stwierdzono obniżone stężenie koenzymu Q10 oraz zwiększony poziom stresu oksydacyjnego. Wydaje się, że suplementacja koenzymu Q10 poprawia funkcję mitochondriów oraz zapewnia ochronę antyoksydacyjną narządów i tkanek dotkniętych różnymi stanami patologicznymi. Oprócz znacznego wpływu na poprawę funkcjonowania układu sercowo-naczyniowego czy nerwowego koenzym Q10 okazał się też skuteczny w opóźnianiu procesów starzenia się skóry. Wnioski: Koenzym Q10 jest trzecim spośród najczęściej stosowanych suplementów diety na świecie. Istnieją badania kliniczne, które potwierdzają skuteczność działania tej substancji u wybranych grup pacjentów. Istnieje potrzeba dalszych badań i prób klinicznych z udziałem większej liczby uczestników poddawanych dłużej trwającej suplementacji, aby ocenić korzyści płynące ze stosowania koenzymu Q10.

Słowa kluczowe
koenzym Q10, choroby, starzenie, antyoksydant

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.