LOGO
EN

Rola glikokortykosteroidów w leczeniu ostrej reakcji anafilaktycznej

Agnieszka Rustecka, Maria Węgrzynek, Agata Tomaszewska, Bolesław Kalicki

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 256–260
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0040
PlumX metrics:
Streszczenie

Alergia pokarmowa to coraz większy problem zdrowotny, który najczęściej dotyczy najmłodszych dzieci. Anafilaksja, czyli nagła i potencjalnie śmiertelna reakcja na alergen, stanowi wskazanie do natychmiastowego podjęcia leczenia. Lekiem z wyboru jest adrenalina podana domięśniowo, przy czym wszystkie algorytmy terapeutyczne zalecają również podanie glikokortykosteroidów. Mają one istotne znaczenie w zmniejszaniu ryzyka późnej reakcji alergicznej, są też – ze względu na działanie pozagenomowe – coraz częściej wymieniane w kontekście środków wczesnego reagowania na wstrząs. Działanie to zależy wprost proporcjonalnie od wielkości dawki leku, a skrócenie czasu występowania objawów wstrząsu anafilaktycznego uzyskuje się przy zastosowaniu dużych dawek glikokortykosteroidów. W pracy przedstawiono przypadek 3-miesięcznej dziewczynki z reakcją anafilaktyczną po spożyciu preparatu mleka modyfikowanego. Po podaży glikokortykosteroidów systemowo u dziecka zaobserwowano zadowalający efekt terapeutyczny.

Słowa kluczowe
alergia na białko mleka krowiego, anafilaksja, alergia pokarmowa, niemowlęta, glikokortykosteroidy

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.