LOGO
EN

Porażenie Bella czy perlak wrodzony? Opis przypadku

Aishah Harizah Abdullah Alwi1, Nik Khairani Nik Mohd1, Bee See Goh2, Salman Amiruddin3

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 284–286
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0045
PlumX metrics:
Streszczenie

Perlak wrodzony jest poważną chorobą dotyczącą populacji pediatrycznej, która znacząco wpływa na jakość życia pacjentów. Prawidłowe rozpoznanie schorzenia może stanowić wyzwanie, ponieważ często przebiega ono bezobjawowo i bywa, że jest stwierdzane przypadkowo. W większości przypadków diagnoza stawiana jest dopiero po pojawieniu się powikłań. Powikłania pozaczaszkowe obejmują m.in. zapalenie wyrostka sutkowatego, ropień podokostnowy i porażenie nerwu twarzowego. Główną metodą leczenia perlaka wrodzonego jest interwencja chirurgiczna (mastoidektomia). Celem jest zwalczenie choroby i zapobieganie późniejszym powikłaniom. Poza zabiegiem operacyjnym pacjenci wymagają długotrwałego leczenia dożylnie podawanymi antybiotykami.

Słowa kluczowe
perlak wrodzony, porażenie nerwu twarzowego

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.