LOGO
EN

Polipy nabłonkowe żołądka

Monika Wdowiak, Bartosz Kabała, Bartłomiej Olak, Bartosz Ostrowski

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 215–220
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0033
PlumX metrics:
Streszczenie

Polipy żołądka to zmiany uwypuklające się ponad powierzchnię błony śluzowej, które są wykrywane w około 1–6% endoskopii górnego odcinka przewodu pokarmowego. Ze względu na kształt polipy dzieli się na uszypułowane, półuszypułowane, przysadziste i płaskie. W zależności od typu histopatologicznego niektóre z nich cechują się potencjałem transformacji w kierunku gruczolakoraka. Polipy mogą być pochodzenia nabłonkowego i nienabłonkowego. Do pierwszej grupy, szerzej omawianej w tej pracy, należą polipy z gruczołów sklepienia żołądka, hiperplastyczne, gruczolakowate i hamartomatyczne. Z kolei do polipów nienabłonkowych zaliczają się guzy stromalne, mięśniaki gładkokomórkowe, włókniste polipy zapalne, włókniaki, włókniakomięśniaki, tłuszczaki, trzustka ektopowa, guzy neuroendokrynne, nerwiaki i niektóre zmiany naczyniopochodne. Mnogie polipy występujące u pacjentów w wieku poniżej 40. roku życia wymagają pogłębienia diagnostyki w kierunku dziedzicznych zespołów polipowatości, które wiążą się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju raka żołądka, innych nowotworów złośliwych przewodu pokarmowego, a także nowotworów pozajelitowych. W ostatnich latach obserwuje się wyraźny spadek udziału polipów hiperplastycznych wśród wszystkich polipów żołądka i wzrost udziału polipów z gruczołów sklepienia żołądka, co jest prawdopodobnie związane ze zwiększonym stosowaniem leków z grupy inhibitorów pompy protonowej i obniżeniem częstości zakażeń Helicobacter pylori. Polipy żołądka w ponad 90% przypadków są wykrywane przypadkowo i zazwyczaj nie powodują objawów klinicznych, lecz duże polipy mogą być odpowiedzialne za niedokrwistość, obecność krwi w stolcu, bóle brzucha, a nawet niedrożność odźwiernika, która może się manifestować wymiotami, nasilonymi wzdęciami, jadłowstrętem czy postępującą utratą masy ciała.

Słowa kluczowe
polipy żołądka, gastroskopia, rak żołądka

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.