LOGO
EN

Ciężki przebieg PIMS u 13-letniego chłopca – opis przypadku

Paweł Jurszewicz1, Aneta Górska-Kot2, Agnieszka Kowalska1, Paulina Topka1, Anna Gąsiewska-Drazba1, Monika Sarnecka-Kaczor1, Magdalena Szczepanik-Bartoszcze1, Łukasz Jabłoński1, Katarzyna Czady-Jurszewicz1,2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2021, 17 (3), p. 261–269
DOI: 10.15557/PiMR.2021.0041
PlumX metrics:
Streszczenie

Dziecięcy wieloukładowy zespół zapalny związany z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (paediatric inflammatory multisystem syndrome, PIMS) to niedawno wykryty zespół chorobowy, którego kryteria ustalono po raz pierwszy w maju 2020 roku (Royal College of Paediatrics and Child Health). Przebieg choroby bywa różny – od przypadków łagodnych do ciężkich, zagrażających życiu. Niniejsza praca przedstawia przypadek skrajnie ciężkiego przebiegu PIMS z objawami podobnymi do zespołu Kawasakiego u 13-letniego chłopca z otyłością, poza tym dotychczas zdrowego. Powikłaniem ciężkiego przebiegu PIMS była ostra polineuropatia stanu krytycznego.

Słowa kluczowe
wieloukładowa choroba zapalna, PIMS, COVID-19, populacja pediatryczna

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.