LOGO
EN

Wpływ glikokortykosteroidów na skórę

Anna Otlewska1, Grzegorz Szpotowicz2, Agnieszka Otlewska3

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 257–260
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0047
PlumX metrics:
Streszczenie

Glikokortykosteroidy są lekami znajdującymi zastosowanie w leczeniu wielu chorób. Wykorzystuje się przede wszystkim ich działanie przeciwzapalne, immunosupresyjne i antyproliferacyjne. Są powszechnie stosowane w leczeniu chorób dermatologicznych. Znane są różne drogi podawania glikokortykosteroidów. W leczeniu chorób skóry często możliwe jest ich podawanie miejscowe. Należy zwrócić uwagę na to, że do wystąpienia powikłań może prowadzić nie tylko ogólnoustrojowe przyjmowanie tych leków, ale także aplikowanie ich na skórę. Do często opisywanych skórnych działań niepożądanych wynikających z glikokortykosteroidoterapii należą: zmiany w wyglądzie twarzy – zaokrąglenie jej kształtu, zaczerwienienie, rozwój rozstępów skórnych, trudności w gojeniu się ran oraz łatwe powstawanie wybroczyn. Trzeba pamiętać, że glikokortykosteroidy mają również wpływ na metabolizm, gospodarkę wodno-elektrolitową oraz na kości, w związku z czym mogą powodować wiele innych – poza dermatologicznymi – powikłań. Z tego względu terapię tymi lekami należy prowadzić z ostrożnością. Podstawowymi elementami leczenia, pozwalającymi zredukować ryzyko działań niepożądanych, są stosowanie najmniejszej skutecznej dawki leku oraz prowadzenie terapii przez jak najkrótszy czas.

Słowa kluczowe
glikokortykosteroidy, działanie przeciwzapalne, steroidoterapia, mediatory zapalne

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.