LOGO
EN

Sepsa paciorkowcowa i zapalenie tkanek miękkich oczodołu jako powikłanie grypy u 4-letniej dziewczynki

Anna Materny1, Ernest Kuchar2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 312–315
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0057
PlumX metrics:
Streszczenie

Grypa może torować drogę zakażeniom bakteryjnym. W pracy przedstawiono przypadek rzadkiego powikłania grypy – zapalenia tkanek miękkich oczodołu, przebiegającego z zespołem paciorkowcowego wstrząsu toksycznego i wysypką szkarlatynową. Dotychczas zdrowa 4-letnia dziewczynka zgłosiła się z matką do lekarza z powodu ogólnego osłabienia, drażliwości i gorączki nieustępującej pomimo leczenia przeciwgorączkowego. Ze względu na dodatni wynik szybkiego testu grypowego przy ujemnym wyniku szybkiego testu paciorkowcowego zlecono oseltamiwir. Mimo leczenia stan ogólny chorej się pogorszył i dziewczynka została przyjęta do szpitala klinicznego, gdzie stwierdzono obrzęk powiek z wytrzeszczem prawego oka, zapalenie gardła, wybroczyny w zgięciach skórnych, malinowy język i złuszczającą się skórę ust. Badania obrazowe uwidoczniły cechy naciekania tkanek miękkich oczodołu oraz destrukcji przylegających części kostnych, wobec czego zastosowano empiryczną antybiotykoterapię o szerokim spektrum działania (cefotaksym i wankomycyna dożylnie) i drenaż zatok przynosowych, co nie przyniosło poprawy. Kolejnego dnia wystąpiły objawy wstrząsu toksycznego, zaburzenia świadomości oraz asymetryczne narastanie obrzęku oczu. Pacjentka została przeniesiona na oddział intensywnej terapii. Z posiewu krwi wyhodowano paciorkowca ropnego. Leczenie celowane (penicylina z klindamycyną dożylnie) przyniosło spektakularną poprawę. Opisany przypadek dowodzi, jak istotne są coroczne szczepienia przeciwko wirusowi grypy w grupie ryzyka, do jakiej należą dzieci w pierwszych 5 latach życia. Należy pamiętać, że zapalenie tkanek miękkich o etiologii Streptococcus pyogenes może być powikłaniem grypy, które w szybkim tempie może doprowadzić do zagrożenia życia chorego.

Słowa kluczowe
sepsa pacirokowcowa, szkarlatyna, zapalenie przedprzegrodowe

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.