LOGO
EN

Nowa wieloukładowa choroba zapalna o możliwym związku z zakażeniem SARS-CoV-2 u 6-letniego chłopca

Agnieszka Pawłowska-Kamieniak1, Milena Wronecka2, Natalia Panasiuk2, Karolina Kasiak2, Aleksandra Kowalik2, Elżbieta Pac-Kożuchowska1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 295–300
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0054
PlumX metrics:
Streszczenie

W grudniu 2019 roku w Chinach odnotowano przypadki zachorowań na nowego odzwierzęcego koronawirusa, które stopniowo przybrały postać pandemii. Początkowo sądzono, że zachorowania u dzieci mają łagodną postać. W kwietniu 2020 roku stwierdzono możliwy związek nowej wieloukładowej choroby zapalnej u dzieci z SARS-CoV-2. W maju Royal College of Paediatrics and Child Health opublikowało kryteria konieczne do rozpoznania nowej jednostki chorobowej. W pracy przedstawiono przypadek 6-letniego chłopca, u którego na podstawie danych z wywiadu, badania przedmiotowego, wykonanych badań laboratoryjnych i obrazowych oraz w odniesieniu do dostępnych publikacji autorki rozpoznały retrospektywnie wieloukładową chorobę zapalną o możliwym związku z zakażeniem SARS-CoV-2.

Słowa kluczowe
wieloukładowa choroba zapalna, COVID-19, populacja pediatryczna

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.