LOGO
EN

Niezróżnicowany rak zatokowo-nosowy – rzadka przyczyna wytrzeszczu oczu u starszych osób

Abdul-Hadi Rosli1–3, Chandran Nadarajan2,4, Baharudin Abdullah2,5, Zunaina Embong1,2, Wan-Hazabbah Wan Hitam1,2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 334–336
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0062
PlumX metrics:
Streszczenie

Niezróżnicowany rak zatokowo-nosowy to rzadki i niezwykle agresywny nowotwór przewodu zatokowo-nosowego. Charakteryzuje się szybkim i destrukcyjnym wzrostem. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek 71-letniego mężczyzny pochodzenia malajskiego z utrzymującym się od miesiąca, postępującym wytrzeszczem lewego oka, któremu towarzyszyły lewostronne ograniczenie widzenia, okresowe podwójne widzenie oraz brak powonienia. Ostatecznie u pacjenta rozpoznano niezróżnicowanego raka zatokowo-nosowego. Po serii zabiegów radioterapii uzyskano poprawę stanu zdrowia chorego. Niniejszy opis przypadku wskazuje na konieczność uwzględnienia diagnozy niezróżnicowanego raka zatokowo-nosowego u osoby w podeszłym wieku, u której występują wytrzeszcz oczu oraz objawy nosowe.

Słowa kluczowe
wytrzeszcz oczu, niezróżnicowany rak zatokowo-nosowy

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.