LOGO
EN

Ciężki przebieg atopowego zapalenia skóry u chłopca uczulonego na alergeny ziemniaka

Jędrzej Przekora1, Agata Wawrzyniak1, Anna Bujnowska2, Agnieszka Rustecka1, Bolesław Kalicki1

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 301–305
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0055
PlumX metrics:
Streszczenie

Alergia pokarmowa jest istotnym problemem wśród populacji dziecięcej. Do produktów spożywczych, które najczęściej wywołują reakcje alergiczne, zaliczają się: mleko krowie, pszenica, orzechy ziemne, jajo kurze, ryby i owoce morza. Choroby związane z alergią pokarmową to między innymi atopowe zapalenie skóry, pokrzywka lub astma. Najcięższą postać reakcji alergicznej stanowi wstrząs anafilaktyczny. Podstawowym lekiem stosowanym w leczeniu anafilaksji jest adrenalina w dawce 0,01 mg/kg m.c. (maksymalnie 0,3–0,5 mg) podawana domięśniowo. Leczeniem z wyboru alergii pokarmowej jest dieta eliminacyjna. W przypadku objawów utrzymujących się mimo zastosowania interwencji żywieniowej należy rozszerzyć diagnostykę, wykorzystując punktowe testy skórne i/lub przeciwciała IgE swoiste. W pracy przedstawiono przypadek kliniczny 2,5-letniego chłopca z erytrodermią w przebiegu atopowego zapalenia skóry, skierowanego do Kliniki autorów z powodu braku poprawy w leczeniu ambulatoryjnym. W przebiegu hospitalizacji udało się ustalić, że przyczyną objawów u dziecka były alergeny ziemniaka.

Słowa kluczowe
atopowe zapalenie skóry, alergeny ziemniaka, alergia pokarmowa, erytrodermia, IgE

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.