LOGO
EN

Aspiracja mnogich ciał obcych: opis przypadku

Aranjit Singh Randhawa, Norhafiza Mat Lazim, Khairul Bariah Noh, Irfan Mohamad

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (3), p. 325–328
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0060
PlumX metrics:
Streszczenie

Ciało obce w drzewie tchawiczo-oskrzelowym jest stanem nagłym, który często występuje w pediatrycznej grupie wiekowej. Opóźnienie w rozpoznaniu i usunięciu ciała obcego może skutkować wysoką chorobowością i śmiertelnością. Przedstawiamy przypadek chłopca w wieku 1 roku i 6 miesięcy, u którego doszło do aspiracji kilku orzeszków ziemnych obustronnie do płuc. Przypadek zakończył się śmiercią dziecka z powodu powikłań sercowo-płucnych. Prezentowany opis przypadku ma na celu zwrócenie uwagi na konieczność zbierania dokładnego wywiadu od rodziców, śródoperacyjnego podejrzenia aspiracji więcej niż jednego ciała obcego oraz oceny warunków anatomicznych i wyboru instrumentacji umożliwiającej maksymalne skrócenie czasu zabiegu.

Słowa kluczowe
ciało obce, aspiracja, dziecko

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.