LOGO
EN

Wrodzone zwężenie otworu gruszkowatego nosa: rzadki przypadek leczony z powodzeniem metodą postępowania wyczekującego

Madhusudhan Krishnamoorthy1, Norsyamira Aida binti Mohamad Umbaik1, Hazama binti Mohamad1, Ahmad Hadif Zaidin bin Samsudin2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 113–117
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0021
PlumX metrics:
Streszczenie

Cel pracy: Celem autorów było podkreślenie skuteczności leczenia wrodzonego zwężenia otworu gruszkowatego nosa metodą postępowania wyczekującego oraz uwypuklenie roli innych zaburzeń, które mogą współistnieć z omawianą jednostką chorobową. Omówienie: Wrodzone zwężenie otworu gruszkowatego nosa może występować jako anomalia izolowana lub jako element spektrum zaburzeń holoprozencefalii. Przedstawiony opis przypadku ukazuje rolę diagnostyki obrazowej w potwierdzeniu rozpoznania oraz ujawnieniu ewentualnych innych współistniejących patologii. Opis przypadku: Autorzy przedstawiają przypadek noworodka, u którego krótko po urodzeniu stwierdzono zaburzenia oddychania wymagające intubacji w celu podtrzymania oddechu. Rozpoznanie wrodzonego zwężenia otworu gruszkowatego nosa ustalono na podstawie cech w badaniu radioobrazowym. U pacjenta odnotowano także pojedynczy środkowy siekacz szczęki. Wniosek: Niniejszy opis przypadku dowodzi, że postępowanie wyczekujące jest skuteczną metodą. Chociaż ta rzadka jednostka chorobowa może występować jako zaburzenie izolowane, należy mieć na uwadze możliwość współistnienia innych anomalii.

Słowa kluczowe
siekacz, noworodek, holoprozencefalia, zwężenie

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.