LOGO
EN

Wieloukładowy zespół zapalny u dzieci a COVID-19

Adam J. Sybilski1,2

Affiliacja i adres do korespondencji
Pediatr Med Rodz 2020, 16 (1), p. 125–126
DOI: 10.15557/PiMR.2020.0026
PlumX metrics:

Oświadczam, że posiadam prawo wykonywania zawodu lekarza i jestem uprawniony do otrzymywania specjalistycznych informacji medycznych. Chcę zapoznać się z informacją z serwisu.